آموزشي

2:28 ب.ظ / 4 مرداد 1403

اجتماعی

به گزارش روابط عمومی هیئت تکواندو شهرستان ری؛ در تاریخ 1395/02/10 رئیس هیئت تکواندو شهر...
آکادمی تکواندو کاشی زاده عصر روز جمعه 1395/02/10 به همراه هنرجویان و تعدادی از اولیاء م...
باشگاه تکواندو استاد کاشی زاده روز دوشنبه 1393/12/25 به همراه هنرجویان و تعدادی از اولی...
مجموعه ورزشي آريو مصلي نژاد 1393/06/26 مجموعه ورزشي آريو مصلي نژاد 1393/06/26
در حال بارگذاری...